icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Solberg skole

Solberg skole

Hovedinngang

Alle skoler og barnehager er fortsatt stengt

I går kom beskjeden om at stenging av skolene vil bli opprettholdt frem til etter påske. Vi har stor forståelse for at dette oppleves vanskelig og gjør vårt beste for at elevene skal få best mulig digital undervisning i samarbeid med dere.

 Hjertetelefon:  Du kan ringe oss her på skolen på 6496 2840 eller 6496 2820 så får du snakket med en av oss voksne på skolen. Ring hverdager mellom kl.08.30 og kl.14.30

Minner vi om at vi har tilbud til barn i aldersgruppen 6-12 år hvor foresatte jobber i samfunnskritiske oppgaver https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-240320.pdf

 

I tillegg har vi også et særskilt ansvar for å legge til rette for barn og unge som trenger det mest. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/oppfolging-av-utsatte-barn-og-unge/

 

Vi har lagt ut informasjon om hjelpetilbud for barn og unge på https://www.as.kommune.no/solberg-skole.350290.no.html . Dere kan også ringe Ås barnevern på 959 39 637 eller kontakte familieteamet https://www.as.kommune.no/familieteamet-i-as.348900.no.html.

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

Skolene må fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

 

Mer informasjon finner du på www.udir.no/korona
Disse sidene oppdateres fortløpende med ny informasjon. Vi anbefaler alle å følge med jevnlig for å få med alle endringer.

Til deg som er barn og ungdom

 Dagene er annerledes når du ikke er på skolen, ikke kan møte venner og ikke kan holde på med idrett og andre ting du liker godt.

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan svare på spørsmålene dine og gi deg råd?

Hjertetelefon:  Du kan ringe oss her på skolen på 6496 2840 eller 6496 2820 så får du snakket med en av oss voksne på skolen. Ring hverdager mellom kl.08.30 og kl.14.30

      

Til deg som er barn og ungdom

 

Dagene er annerledes når du ikke er på skolen, ikke kan møte venner og ikke kan holde på med idrett og andre ting du liker godt.

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan svare på spørsmålene dine og gi deg råd?

 ·         Kors på halsen, telefonnummer 800 333 21 eller chatt: https://korspaahalsen.rodekors.no/ er for alle barn og ungdom og er åpent etter skoletid og i helger.

Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med 😊

·         Alarmtelefonen for barn og unge, telefonnummer 116 111. Noen barn og ungdom har det ekstra vanskelig nå. Dersom du opplever:

-          At mamma og pappa krangler på en slik måte at du blir redd

-          At mamma eller pappa er psykisk syke

-          At mamma eller pappa drikker mye alkohol eller ruser seg på narkotika

-          Vold fra noen av de du bor med

-          Seksuelle overgrep

-          Andre vanskelige situasjoner hjemme

ring til Alarmtelefonen. Telefonen er gratis. Alle voksne som besvarer telefonen har lang erfaring med å hjelpe barn og unge og deres familier.

Informasjon til deg som elev

Hjertetelefon:  Du kan ringe oss her på skolen på 6496 2840 eller 6496 2820 så får du snakket med en av oss voksne på skolen. Ring hverdager mellom kl.08.30 og kl.14.30

Skolehelsetjenesten

Grunnet omstendighetene rundt koronaviruset vil det være redusert kapasitet i skolehelsetjenesten, skulle du allikevel ha behov for å ringe å snakke med en helsesykepleier så er du velkommen til å gjøre dette på telefon 64962240. Åpningstidene på telefon er: Mandag kl. 08.15-11, tirsdag- fredag 08.15 – 11 og kl.13-15

 

Ønsker du å snakke med noen andre så kan du ringe en av disse hjelpetelefonene:

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud.

www.hjelpetelefonen.no

Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene.

www.foreldresupport.no  

Alarmtelefonen: 116 111 

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. Å ringe dit er gratis. I forbindelse med koronasituasjonen er telefonen døgnåpen. Les mer om Alarmsentralen for barn og unge her: 

www.116111.no

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940

En telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Åpent alle hverdager.

www.vfb.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene:

www.kirkens-sos.no

 

 

Tjenester for barn og unge

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene:  www.korspahalsen.no , Mental Helses  www.sidetmedord.no  eller Blå Kors sin tjeneste  www.snakkompsyken.no

Barn og unge som har foreldre eller andre nær seg med rusmiddelproblemer kan kontakte organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR). De tilbyr anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no  

Barnevernet

Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettsiden har blant annet informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

www.barnevernet.no

VO-linjen: 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner.  www.volinjen.no

Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Velferdsetaten i Oslo kommune. De tilbyr også chattetjeneste.

www.rustelefonen.no

Kontaktinformasjon

Adresse: Mjølnerveien 4, 1423 Ski
Telefon: 64 96 28 20

solberg.skole@as.kommune.no

Rektor: Olav-Helge Karlsen

SFO
Telefonnummer:
64 96 28 40 / 98 28 70 48
SFO leder : Christina Walstad Kjosbakken 
christinawalstad.kjosbakken@as.kommune.no

Ansatte

Om Solberg skole

Solberg skole er en offentlig barneskole som ligger sentralt til ved Leonardo Da Vinci-brua i Ås kommune. Det er kort vei til fine skogsområder rundt, noe skolen benytter seg av som en forlengelse av klasserommet. Det forventes sterk vekst i elevtall og ansatte de nærmeste årene. Ansatte og elever flyttet inn i ny skole etter påske 2018. Det er lagt til rette for fleksible løsninger, godt utstyrte spesialrom, og skolen har også en flerbrukshall. Uteområdet var ferdigstilt i august 2018.

Skolen har ca 200 lærevillige elever og dyktige, samarbeidsglade og kreative lærere som er gode på å se den enkelte elev og hverandre. Skolen bruker "Mitt Valg" som et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det satses på kollektiv profesjonsutvikling, klasseledelse og vurdering for læring. Skolen har 1:1 læringsbrett.

Få et innblikk i hverdagen vår på vår FaceBook-side.

Kart

Aktuelt

info om stengte skoler

Informasjon til foreldre i Ås-skolen om stenging av skoler

Ås kommune følger regjeringens vedtak om å stenge alle skoler fra og med torsdag 12. mars.
2019-11-28 Barn- og unges kommunestyremøte Foto Ivar Ola Opheim

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn ...
Skolestart

Innmelding av nye elever til 1. trinn skoleåret 2020-2021

Barn som er født i 2014 vil i oktober/ november få tilsendt brev fra den skolen barnet skal begynne på.