icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Solberg skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Skatteinnfordring, arbeidsgiverkontroll og veiledning

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Økonomi

  Beskrivelse

  Hovedoppgavene er følgende:

  • Lettere innfordringer: (purringer, bet.avt.,påleggstrekk) 
  • Tyngre innfordringer: (utleggsforretninger, tvangsbegjæringer, konkursbegjæringer) 
  • Føringer i skatteregnskapet 
  • Avregning 
  • Skatteutvalgssaker 
  • Arbeidsgiverkontroller 
  • Informasjon overfor arbeidsgivere 
  • Behandling av lønns- og trekkoppgaver

  Formål:
  Få korrekt, rettidig innrapportering og innbetalinger. Gi skatteyterne riktig skatteoppgjør  og kommunen korrekte skatteinntekter

  Målgruppe

  Arbeidsgivere, skatteytere, regnskapsførere, revisorer, advokater og offentlige kontorer

  Kriterier/vilkår

  • Servicetorget oppbevarer informasjon vedrørende arbeidsgivere
  • Skatteseksjonen skal innkreve skatter og avgifter som blir fastsatt av likningsmyndighetene
  • Skatteseksjonen skal bistå skattytere som ikke har mottatt lønnskvitteringer fra arbeidsgiver eller fått godskrevet trukket skatt ved avregningen
  • Skatteseksjonen skal utstede skatteattest ved forespørsel
  • Skatteseksjonen skal gi veiledning og svare på spørsmål vedrørende innbetaling av skatter og avgifter
  • Skatteseksjonen skal kontrollere og veilede arbeidsgivere i Ås slik at korrekte innbetalinger og fullstendige oppgaver blir gitt til det offentlige
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Serviceerklæring

  "Vi lover"

  • Yter god service, er blide og imøtekommende, samarbeidsvillige og tar seg tid til å lytte
  • Er tilgjengelige og kan overlappe hverandre slik at publikum får den hjelp de trenger
  • Tilrettelegger slik at innbetaling av skatter og avgifter kan skje til fastsatte forfall
  • Har tilstrekkelig materiell tilgjengelig og tilrettelegger slik at arbeidsgivere kan innrapportere til fastsatte frister
  • Gir mest mulig rettferdig og lik behandling
  • Er oppdaterte innen lover og regler slik at vi kan gi korrekte opplysninger og god veiledning
  • Informerer publikum om deres rettigheter og plikter
  • Tar avgjørelser eller gir midlertidig svar innen 10 dager

  "For at vi skal kunne oppfylle dette..."

  • Innrapporteringen fra arbeidsgivere er korrekt
  • Innbetaling av skatter og avgifter skjer til rett tid
  • Arbeidsgiverne er samarbeidsvillige ved å legge frem regnskap og de nødvendige opplysninger vi ber om
  • Publikum gir oss de opplysningene som er nødvendig for å kunne gi en rettferdig og god behandling
  ___
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ås kommune, skatteseksjonen, Postboks 195, 1431 ÅS
  Besøksadresse: Rådhusplassen 29 2 et. 1430 Ås
  Bankkonto for innbetaling av skatt: 7855 05 02142
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Økonomi

  Kontaktpersoner

  Navn:Emil Schmidt
  Tittel:Økonomisjef
  Epost:Emil.Schmidt@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:34