icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Solberg skole   ›   Reglement
IKT- reglement

Kommunalt reglement for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås- skolen

Den 30.03.2016 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur reglement for IKT i Ås-skolen.

Publisert: 23. juli 2018

Bruk av smartklokker/mobilklokker

Vedlagt ligger et informasjonsskriv vedrørende etiske og juridiske problemstillinger bruk av av smartklokker/mobilklokker kan åpne opp for.

Publisert: 03. mars 2017

Kommunalt reglement for orden og oppførsel

Den 21.01.2015 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur en forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen.  Skolene i Ås kommune har nå en felles kommunal forskrift om orden og oppførsel.  Reglementet skal bidra til å oppfylle Ås-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt, faglig konsentrasjon og inkludering. Skolene har sine egne regler for orden og oppførsel. Disse er et utfyllende supplement til den kommunale forskriften og er lokalt tilpasset den enkelte skole.

Publisert: 03. mars 2015

Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen

Den 21.01.2015 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur en forskrift om felles reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen. Reglementet ble revidert 22.08.2018.

Publisert: 05. februar 2015