icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Solberg skole   ›   Aktuelt
Skolestart
  

Innmelding av nye elever til 1. trinn skoleåret 2021-2022

Barn som er født i 2015 vil i oktober/ november få tilsendt brev fra den skolen barnet sogner til.

2015- barn vil i løpet av oktober få tilsendt brev fra den skolen barnet sogner til, etter folkeregistrert adresse.

Foresatte skal melde barnet inn i skolen elektronisk på Ås kommunes hjemmeside under Selvbetjening - elektroniske skjemaer - innmelding skole

Frist for innmelding er 1. desember 2020. Ta kontakt med innbyggertorget på Ås rådhus for veiledning dersom du/ dere ikke har tilgang til elektronisk skjema.

Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Veien eleven bor i bestemmer hvilken skole eleven skal meldes inn på. Oversikt over hvilke veier/ gater som sogner til hvilke skoler finnes i Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.

Dersom foresatte ønsker å søke om skoleplass på en annen skole enn den man mottar informasjonsskriv fra, må det søkes om skolebytte.

Søknaden sendes til:
Ås kommune oppvekst og opplæring
Postboks 195
1431 Ås

Søknaden vil bli behandlet av virksomhetsleder grunnskole, etter opplæringsloven § 8-1 og Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune

Ved spørsmål om utsatt skolestart, kontakt pedagogisk-psykologisk senter (PPS)  innen 1. desember.